Wypowiedzi, które możecie przeczytać poniżej pochodzą z sesji regresyjnych prowadzonych przez Iwonę Kupisz w marcu 2011 (więcej informacji o Iwonie Kupisz tutaj). Są to wybrane urywki dotyczące nas wszystkich, naszej Matki Ziemi.

Czytajcie teksty w "różowych" okularach, bez strachu i lęku, bo przecież przed nami nareszcie lepszy świat. Każda z tych osób, podobnie jak w channelingach, ma swoją prawdę, którą dzieli się z nami. W zależności od kanału przekazu dokładność wypowiedzi może być różna.

Ważne by spojrzeć na wszystkie przekazy i znaleźć cechy wspólne, które są ważne dla nas i Ziemi, a tam takie są. Po pierwsze i najważniejsze to spokój, wyciszenie, brak lęku.

Po drugie, medytacja i skupienie na otwartym sercu i przekazywanie Miłości (najlepiej 24 godziny na dobę).

Po trzecie pomóżmy Ziemi otwierając merkaby serca (zobacz tutaj).

Nie bój się, pomóż sobie i innym, pomóż naszej Matce Ziemi.

Zapraszam na warsztaty "Potrzeba chwili" w dniach 25-27 marca 2011.

Przekazy: