Kiedy siedzisz, stoisz, leżysz, wewnątrz Twej istoty świeci czyste światło, którego promienie przenikają każdy atom Twego ciała. Życie, miłość, siła, czystość, piękno i doskonałość panują w Tobie całkowicie. Gdy spojrzysz w samo centrum tego Światła, spostrzeżesz jeszcze inne Światło: płynne, delikatne, złocisto-białe lub błękitno-białe i promieniście świetliste, pochłaniające, opiekuńcze, z gorejącym w sobie płomieniem większego Światła. Światło w Świetle, Światło Wszystkich Świateł – czysta świadomość samego Stwórcy. Medytuj, rozmyślaj o tym odwiecznym świetle, pod którego panowaniem trwa czas ze wszystkimi dniami, jako długowieczność, jako nieśmiertelne życie!

Wszystko, co nie jest tym Światłem, przemija, lecz nie Ono, gdyż jest wiecznością, nieskończonością i nieśmiertelnością. Wszystkie światła świecą, Słońce świeci, ponieważ oświetla je wszystkie Światło Wszystkich Świateł, które jest czystą Świadomością, najwyższym Stwórcą. Wszystko otrzymuje blask od Niego, wszystko świeci Jego blaskiem. To Jego własne światło lśni we wszystkim jako Świadomość – To jest tym. Światło Wszystkich Świateł – nie jest fizycznym światłem, niczym przy nim jest blask tysiąca słońc. Oświetla ono zarówno światło, jak i ciemność, wiedzę i niewiedzę. Dzięki niemu doświadczamy fizycznego świata bólu i przyjemności w stanie jawy, subtelnego świata marzeń sennych i przyczynowego świata stanu głębokiego snu.

Jednak pozorne istnienie światów fizycznego i subtelnych przysłania czystą Świadomość Stwórcy. Gdy doświadczenia stanu jawy i marzeń sennych znikają w stanie głębokiego snu, to wtedy zaczyna wyraźnie lśnić Świadomość Boga. Wtedy docieramy do naszej naturalnej wewnętrznej mocy i szczęścia, które wtedy przejawiają się bez żadnego wysiłku z naszej strony. Atma, boska Jaźń, jest naszym światłem, wiedzą, mądrością i siłą. W stanie całkowitej transcendencji możesz zobaczyć blask czystej Świadomości Stwórcy jaśniejącej we wnętrzu własnego ciała poza barierą czasu i przestrzeni w niezgłębionej i nieskończonej próżni Wieczności. Doznanie tego czystego blasku własnej istoty w obrębie ciała fizycznego jak i też na zewnątrz, przenikającego każdy atom i każdą cząsteczkę całego boskiego stworzenia stanowi ostateczne samourzeczywistnienie Twej istoty, wyzwolenie za życia. Nie istnieją ludzkie, człowiecze słowa, które mogłyby opisać dokładnie to wewnętrzne wydarzenie.

Złóż Bogu, Ojcu w ofierze swą wolę, proś o łaskę by otrzymać tę najwyższą duchową wizję, by w końcu stać się na powrót wolnym, wyzwolonym.

Idź prosto przed siebie, nie zatrzymuj się, krzycz o narodziny z Ducha, przejdź przez Drzwi do wszystkiego i patrz w uniesieniu jak Twoje człowieczeństwo jest rozpuszczane. Kiedy to się stanie, popatrz do tyłu, a odkryjesz prawdę, że te Drzwi nigdy nie istniały, były to tylko fałszywe wierzenia, iluzja, która stała się częścią Ciebie, błędne stare wierzenie, że byłeś oddzielony od Twojego Stwórcy. Te drzwi, to oddzielenie, wzniosłeś je samemu i dlatego były one nierzeczywiste. Przekraczając próg jesteś wewnątrz niebiańskiego królestwa, gdzie wszystko oczekuje na Ciebie, Wszystko to nie jest wiele rzeczy, to jest Jednia – wszystko jest Miłością. Miłość jakiej nigdy nie zaznałeś, ani też sobie nie wyobrażałeś. Miłość – jedyna, prawdziwa siła w całym stworzeniu, Światło Wszystkich Świateł, z którego wszystkie rzeczy zostały zrobione, wiążąca siła, która utrzymuje wszystkie rzeczy razem, nieopisywalna, wszystko zawierająca wibracja egzystencji. Miłość obejmuje wszystko, nie ma bariery pomiędzy Twoją ludzką Miłością i Twoją Miłością Chrystusa. Ludzka miłość jest ograniczona, ale Miłość Chrystusa jest nieskończona i nieuwarunkowana absolutnie niczym.

Jaka jest Twoja Miłość: skażona, samolubna, agresywna, odbierająca i jednocześnie dająca? Naśladowana czy udawana?

Miłość Chrystusa jest zawsze czysta, nie może być dotknięta ludzkimi drogami, nie można jej udawać. Miłość Chrystusa zmienia każdą rzecz, jakiej dotyka, z niedoskonałości w doskonałość. Niczego nie szuka dla siebie. Ta wielka Miłość, Światło Wszystkich Świateł jest obiecaną nagrodą dla wszystkich pokornych i wytrzymałych, poszukujących swego pochodzenia kiedy przekraczasz symboliczne Drzwi do Wszystkiego. Bo życie jest Światłem i Światło jest Miłością. Przejdź odważnie przez próg tych Drzwi i spotkaj Stwórcę wewnątrz nich, w bezczasowej rzeczywistości bytu. Otwórz się na prawdziwy klejnot, który na Ciebie czekał, na Miłość. Ty sam w sobie jesteś tym klejnotem, Światłem Wszystkich Świateł, Miłością.

To Twoje wewnętrzne światło rozprzestrzenia swój blask we wszystkich kierunkach, tak, że całe niebo i ziemia są nim oświetlone. Nieograniczone światło transcendentnego Boga, bezforemnego Nirguny. Blask ten przenika wszystko w całym kosmosie, Światło Wszystkich Świateł wysyła i przenika boskim blaskiem całe wszechświaty. Odwiecznie jaśniejąca najwyższa energia, niewyczerpany blask najwyższej rzeczywistości, to najwyższa istota człowieka, odwieczna, bezpostaciowa, wszechprzenikająca i pełna, światło najwyższej błogości niczym nie różniące się od Twej istoty. Nie istnieje nikt inny oprócz Ciebie.