Link do nagrania w formacie mp3

Poniżej znajduje się tekst opublikowany w Świetle Miłości w 2002 r., który można znaleźć również na stronie swiatlomilosci.com.

CZAKRA ŚRI SAI

Ghandikota V. Subba Rao

Sai Czakrę w wysokiej rozdzielczości do druku można pobrać tutaj (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję "zapisz jako...").

Wielbienie Boga

W starożytnej tradycji wedyjskiej wielbienie Boga przyjmuje zwykle trzy formy:

 1. W formie zewnętrznej, czyli fizycznej, wielbiony jest posąg lub obraz określonej formy Boga. Jest to wielbienie poprzez podobizny, czyli prathikopasana.
 2. Ta sama Boskość czczona jest poprzez szczególne zestawy dźwięków albo przez święte sylaby lub słowa. Ta subtelna kontemplacja nazywa się bawopasana.
 3. Jeżeli forma Boga jest w pełni przyswojona i umocowana w sercu wielbiciela oraz wielbiona z całkowitym oddaniem, można to określić rozpłynięciem się w boskości - ahamgrahopasaną. Jeśli taka kontemplacja przychodzić będzie automatycznie i w sposób ciągły, dystans pomiędzy wielbiącym a wielbionym zaniknie i poszukujący połączy się z Bogiem.

Wedyjski kult Boskiej Osoby odbywa się poprzez:

 1. święte formuły (mantry),
 2. pełne mocy diagramy zawierające słowa poświęcone określonemu bóstwu, czyli jantry lub czakry,
 3. zestaw specyficznych procedur lub metod kultu zwany tantrą.

Sathya Sai, duchowa latarnia morska dla świata

Wielki nestor wedyjskiej nauki, kultury i praktyki, zmarły już Śri Ghandikota Subrahmanja Shastrihridżi, któremu została objawiona Śri Sathya Sai Gajatri Mantra (nazwany mędrcem przez Bhagawana Sri Sathya Sai) potwierdzał wielokrotnie boskość Bhagawana Baby, posługując się wieloma kryteriami, wywodzącymi się ze świętych pism, opierającymi się na imieniu, znaczeniu imienia, postaci Sai Baby, cechach charakterystycznych, zasadach, działaniach, dążeniach, przykazaniach, mocach, modlitwach, naukach i osiągnięciach. Czcigodny pandit stwierdził, że Baba jest boskim zstąpieniem i zawiera w sobie wszystkie formy Boga. Dziś Baba jest największym na świecie nauczycielem duchowym. Dlatego właśnie tej Boskiej Osobie zostały dedykowane trzy Gajatri - Sri Sajiśwara Gajatri w 1977, Sai Surja Gajatri w 1997 i Sai Hiranjagarbha Gajatri w 1999 roku. Zostały one nazwane przez Babę Sai-tri (three po angielsku znaczy trzy).

Inspiracja dla powstania Czakry Sai

I znowu boska inspiracja Bhagawana Sathya Sai, przewodniego bóstwa trzech mantr Gajatri, pomogła w przygotowaniu Sai Jantry lub Czakry, która przedstawia w formie diagramu mantry związane z Sathya Sai, Jego cechy, moce, zasady, dzieła, filozofię, mowy, cuda, chwałę, służbę, przesłania itd. Jantra ta jest kluczem do zrozumienia istoty Awatara Sathya Sai. Jest to pełna mocy mapa duchowych „terenów” Sathya Sai, będąca subtelnym wyrażeniem Sai za pomocą terminologii wedyjskiej, wielowymiarową prezentacją duchowości Sai. Czakra ta została wykonana podczas świętych godzin Brahma Muhurty (wczesnym świtem) w poniedziałek 11 października 1999. Tego samego dnia, po południu Baba wezwał autora na audiencję, podczas której pobłogosławił Jantrę, po rozmowie na temat jej zawartości i znaczenia.

Siedem zasad Saitri

Baba powiedział, że Boskość Awatara jest zwykle wyrażana poprzez septety (siódemki), czyli saptamaji. Właśnie dlatego pełna nazwa tej jantry brzmi Pratjaksza Bhagawan Sri Sathya Saitri Saaptamaji Jantra-Czakra.

Czakra Sai to mistyczny diagram zawierający m.in.linie i koła, a przedstawiający siedem podstawowych zasad, które umożliwiają wielbicielowi Sai urzeczywistnić jego boski potencjał. Czakra, czyli jantra opisuje systematycznie kolejne stopnie wewnętrznej ewolucji duchowej świadomości Sai. Święte mantry lub formuły wypełniające ten diagram, zawierają w pigułce esencję duchowości Sai. Jantra Sai zawiera pełny, subtelny obraz fenomenologii i teologii Sai oraz praktyczne wskazówki pomagające w osiągnięciu Boskości. Dlatego właśnie kontemplacja jantry uważana jest za wyższą od praktyk poziomu fizycznego, związanych z podobiznami bóstw. Poszczególne składowe jantry skorelowane są z wewnętrznymi siłami każdej indywidualności i łączą je z boskimi, kosmicznymi energiami.

Kontemplacja Czakry Sai napędza nasze wewnętrzne koło (czakrę) energii duchowej otwierając perspektywy Boskiej Prawdy, Dobroci i Piękna, to jest Sathyam, Śiwam, Sundaram, na drodze do realizacji wiecznego, boskiego szczęścia (anandy). Wewnętrzny rozwój świadomości Sai daje zewnętrzne rezultaty w postaci czystej miłości do wszystkich istot, bez rozróżnienia oraz w bezinteresownym służeniu potrzebującym i cierpiącym. Stanowią one spełnienie życia prowadzące do samorealizacji i realizacji Boga.

Wielowymiarowa moc Czakry Sai

Boskie jantry są zazwyczaj wpisane w kwadrat. Nazywa się je Bhu-Pura, Meru-Pura albo Kailas-Pura – wierzchołek duchowego miasta. Tworzą one uniwersalną platformę lub ołtarz albo miejsce ogrodzone, gdzie indywidualne, zbiorowe i kosmiczne energie współgrają unisono. Bhu-Pura rozbrzmiewa odwieczną wibracją dźwięku OMKAR, źródłem wszelkiej energii, przejawieniem Parabrahmana, Najwyższej Zasady, odwiecznej, uniwersalnej, absolutnej, czyli czystej Świadomości.

OMKAR reprezentuje także praźródło wszystkich religii - mianowicie Sanathana Dharmę, najbardziej starożytne, a także najbardziej nowoczesne przejawienie świadomości duchowej. Bhagawan Śri Satya Sai jest ucieleśnieniem w ludzkiej postaci esencji wszystkich religii. On kocha wszystkie religie. Jest uniwersalną boską osobą nie uznającą żadnych różnic, takich jak kasty, narodowość, kolor skóry, rasa i religia. Zawsze podkreśla, że jest tylko jedna rasa, rasa ludzkości; tylko jedna religia, religia miłości; jest tylko jeden język, język serca i tylko jeden Bóg, który jest wszechobecny. Kochaj wszystkich, służ wszystkim - oto uniwersalna dharma Baby. Bhagawat Gita mówi: Samatawam Jogam Uczjate – poczucie równości to prawdziwa joga. Dlatego Baba mówi o siedmiu rodzajach równości:

 1. Widzenie równości - sama dristi
 2. Całkowita jedność - sama ikjata
 3. Pełna niepodzielność - samagrata
 4. Postawa równości - sauhardrata
 5. Równowaga umysłu - saumanasjam
 6. Braterstwo - saubratrata
 7. Jednakowość esencji życia - samarasam

Kropka w centrum tej Jantry Sai wyraża monistyczną niedwójność. Pięcioliterowa święta formuła przeznaczona do głębokiej medytacji - Sai Śiwoham oznacza: „Ja jestem tym Najwyższym Uniwersalnym Boskim Źródłem i Mocą, Śiwa Sai. Sai jest Śiwaśiakti. Ja jestem Śiwaśiakti.”

Centralna kropka to Najwyższe Światło w miejscu najświętszym ze świętych, wewnątrz trójkąta, którego trzy ramiona to Satjam, Śiwam, Sundaram - Prawda, Dobro i Boskie Piękno. Jest to trójca duchowych, oświecających wartości, promieniujących na zewnątrz z centralnego obszaru Jantry i uświęcających całą mandalę, czyli duchową przestrzeń Sai. Składa się ona z dziewięciu części, z których każda zawiera pierwiastek Sai. Duchowa przestrzeń Sai pomiędzy zewnętrznym obwodem kwadratu, a wewnętrznym trójkątem jest otoczona przez trzy kręgi, pośród których zapisane są trzy Sai Gajatri (nazwane przez Babę Saitri). Saitri to rusztowanie tej wielowymiarowej struktury - Sai Praśanti Kszetram – mieszkania Sai, w którym panuje doskonały pokój, cisza i błogostan.

Szesnaście boskich mocy Sai

Tak jak bogini Ziemia posiada siłę ziemskiego przyciągania, Awatar Sathya Sai posługuje się szesnastoma mocami przyciągania do Siebie, mającymi źródło w nieskończonym rezerwuarze Jego Boskiej Miłości:

 1. KAMA AKARŚANA: moc spełniania uzasadnionych pragnień wielbicieli,
 2. BUDDHI AKARŚANA: moc uaktywniania i pobudzania intelektu wielbicieli w kierunku poznawania prawdy o swojej jaźni,
 3. SHABDHA AKARŚANA: moc boskich wibracji dźwięku, przekazywana poszukującym poprzez przesłania, nauki i instrukcje,
 4. AHAMKARA AKARŚANA: moc wzmacniania (w pierwszej fazie) ego wielbiciela, a następnie osłabiania ego, aż do jego zaniku,
 5. SPARŚA AKARŚANA: moc cudownego dotyku, uzdrawiającego, oczyszczającego i świętego,
 6. RUPA AKARŚANA: moc przyciągania przez boską, czarującą, piękną postać,
 7. RASA AKARŚANA: moc niewysłowionej słodyczy, współczucia, łaskawej opieki i ochrony wielbicieli,
 8. ĆITTA AKARŚANA: moc przyciągania serc, niewyrażalna, w słowach, lecz wywołująca nieodpartą, z całego serca, odpowiedź wielbicieli,
 9. GANDHA AKARŚANA: moc boskiego zapachu, rozprzestrzeniającego czystość i świętość,
 10. DAIRJA AKARŚANA: moc nieodpartej odwagi i wiary w siebie,
 11. SMRITJA AKARŚANA: moc pełnej znajomości przeszłości, teraźniejszości i przyszłości,
 12. NAMA AKARŚANA: moc ujawniająca się wskutek intonowania Imienia Sai, co przynosi cudowne i korzystne rezultaty,
 13. BIDŻA AKARŚANA: moc kontrolowania lub kierowania źródłowymi siłami wiedzy, świadomości, czasu i egzystencji,
 14. ATMA AKARŚANA: moc przyciągania naszej prawdziwej i całkowitej natury,
 15. AMRITA AKARŚANA: moc obdarzania nieśmiertelnością,
 16. SARWA AKARŚANA: szesnasta cecha jest połączeniem wszystkich powyższych mocy – tworząc zintegrowaną, holistyczną Boskość

Szesnaście rodzajów promieniowania, którymi emanuje Czakra Sai

Te szczegółowe objaśnienia dotyczące Czakry Sai rozpoczynamy od zewnętrznego kwadratu, a następnie stopniowo posuwamy się do wewnątrz, w kierunku centralnego punktu.

 1. Na obwodzie kwadratu rozmieszczono siedem misji lub celów Awatara Sai (Śri Sathya Sai Awatara Prajodżana Saptakam):
  1. Akarśanaja Sarwa Gnjanam: przyciąganie Jego magnetyczną mocą Uniwersalnej Miłości wszystkich ludzi, w każdym wieku, z wszelkich krajów, narodowości, kast, religii, bez wyróżniania kogokolwiek.
  2. Wikarśanaja Cza Duskrutjam: wyplenienie niegodziwości dzięki Jego dobroci, współczuciu i łasce.
  3. Samskaranaja Tamasikanam: przemiana osób biernych, pogrążonych w ignorancji i lenistwie w osoby aktywne, wypełniające swoje obowiązki.
  4. Samkrarshanaja Radżasikanam: przekształcanie energii osób oddanych namiętnościom i egoistycznym działaniom, tak by podjęły bezinteresowną działalność dla dobra społeczeństwa.
  5. Utkarshanaja Sadhunam: podźwignięcie osób dobrych i szlachetnych na coraz wyższe poziomy duchowej świadomości.
  6. Saksatkaraja Cza Bhaktanam: obdarzanie prawdziwych wielbicieli bezpośrednią wizją Boga.
  7. Prema Sewa Prakarśanaja Sambawami Pade: pokazanie własnym przykładem zasad bezinteresownej, wypełnionej miłością, nieegoistycznej służby potrzebującym; Baba zapowiada też swoje ponowne przyjście.

 2. Baba jest ucieleśnieniem uniwersalnych wartości wszystkich religii. Wokół jantry rozmieszczone są jako przykłady symbole siedmiu religii tworzące: Śri Sathya Sai Dharma Sapthakam. Te i inne religie wywodzą się z jednej starożytnej, wiecznej, uniwersalnej religii, Sanathana Dharmy, symbolizowanej przez OMKAR. Pranawa (OM) wyraża zarówno immanentny, jak i transcendentny aspekt Najwyższego Ducha, Parabrahmana.
  1. Zoroastryzm, czyli religia Parsów symbolizowana jest przez płonący ogień, który wypala złe myśli i pragnienia.
  2. Symbol religii żydowskiej to menora – siedmioramienny świecznik, który wskazuje na to, że Bóg stworzył świat w ciągu sześciu dni, a środkowe ramię oznacza szabat, siódmy dzień przeznaczony na wypoczynek.
  3. Koło buddyjskie to koło czasu, koło samsary –cyklu świata zjawiskowego i, co najważniejsze, koło prawości, która jest kluczem do uwolnienia się z niewoli czasu.
  4. Dżinizm symbolizowany jest przez rozpostartą dłoń prawej ręki i słowo ahimsa lub niekrzywdzenie, które jest kamieniem węgielnym dżinizmu. Na szczycie dłoni umieszczona jest swastyka o czterech ramionach symbolizujących cztery rodzaje przeznaczenia człowieka. Nad swastyką są trzy kropki oznaczające duchową wiedzę, silną wiarę i właściwe postępowanie jako drogi do wyzwolenia. Jest tam jeszcze półksiężyc z kropką, a wszystkie elementy obrysowane są linią, tworzącą specyficzną figurę.
  5. Chrześcijański krzyż symbolizuje samopoświęcenie poprzez ukrzyżowanie, czyli zniszczenie ego.
  6. Półksiężyc Islamu jest inspiracją do niezachwianej i pełnej wiary oraz niezachwianej lojalności wobec Boga.
  7. Sikhowie mają symbol składający się z obosiecznego miecza otoczonego przez koło lub czakrę. Czakra jest symbolem nieskończoności; inne elementy oznaczają najwyższe poświęcenie.

 3. W obszarze między symbolami religii a pierwszym kręgiem znajduje się Sathya Sai Sadhana Sapana Sapthakam, czyli siedem stopni wyzwolenia. Są to:
  1. Właściwe postanowienie (Satsankalpam)
  2. Dobre towarzystwo i charakter (Satśilam)
  3. Dobre czyny (Satkarma)
  4. Prowadzenie uduchowionego życia (Salokja)
  5. Życie w bezpośredniej bliskości Boga (Samipja)
  6. Doświadczanie boskiej natury i błogostanu (Sarupja)
  7. Zjednoczenie z Bogiem (Sajudżjam).

 4. W pierwszym wewnętrznym kręgu zapisana jest

  Śri Sathya Sai Surja Gajatri Mantra
  Om Śri Bhaskaraja Widhmahe
  Sai Dewaja Dimahi
  Thanna Surja Praćodhajat

  Znaczenie: Wierzymy w boski, promienny adwent Sathya Sai. Medytujemy o Nim całym swoim sercem. Modlimy się, żeby Ten Słoneczny Bóg Sai rozproszył naszą wewnętrzną ciemność i obdarzył nas zdrowiem, siłą, żywotnością, zdolnościami i sukcesami w wypełnieniu naszych codziennych obowiązków.

 5. W wewnętrznej przestrzeni otoczonej przez Sai Surja Gajatri mamy siedem płatków, na których zapisanych jest siedem cudownych mocy Baby. Są to Śri Sathya Sai Mahima Sapthakam:
  1. Magnetyczny cud uniwersalnej miłości (Wiśwa Dżanina Diwja Akarśana Śiakti.)
  2. Niewyczerpana moc stwarzania różnych przedmiotów, mających duchowe znaczenie dla obdarowywanych (Sahadża Sankalpa Diwja Srusti Śiakti).
  3. Zdumiewające cuda uzdrowienia chorób ciała, umysłu i intelektu, a przede wszystkim ego; uwalnianie wielbicieli z kleszczy śmierci; przebywanie jednocześnie w różnych miejscach. (Ahi Wjadi, Apamrutju Harana, Bhawa Roga Niwarana Śiakti)
  4. Ogromne cuda metafizyczne związane z nauczaniem, wygłaszaniem mów i dostępnością. Wyrażanie głębokich filozoficznych prawd najprostszym językiem, tak aby były zrozumiane przez uczestników i docenione nawet przez panditów (Gnjana, Widżnjana, Sudżnjana Praboda Pradana, Praśana Śiakti).
  5. Monumentalne przedsięwzięcia publiczne i służebne związane z bezpłatnym nauczaniem, leczeniem, wodą do picia itp. (Prema Sahita Apara Loka Sewa Prajana Śiakti).
  6. Wielkie i małe cuda związane z planowaniem, wykonywaniem i kierowaniem różnymi zadaniami, od najmniejszych do największych (Lagu Brihat Karja Nirwahaka, Wjawahara Daksata Śiakti).
  7. Wielkie cuda kształtujące człowieka, takie jak przemiana, poprawa, transformacja ogromnej ilości osób w kierunku duchowego postępu i pomyślności (Sarwa Gnjabjudaja Niśrejasa Parwiwartana Śiakti).

 6. Między powyższymi siedmioma płatkami i pod pierwszym kręgiem napisane są słowa: Śri Sathya Sai Dewata Śiakti Saptakam, czyli siedem boskich mocy Sai. Moce te ucieleśnione są w Bhagawanie Babie, który mówi, że te same moce są również obecne w zalążkowej formie w każdym człowieku.
  1. Ganapatjam - moc intelektu
  2. Waiśnawam – moc właściwego działania
  3. Shaiwam – moc niedwójnej, wszystko jednoczącej mądrości
  4. Śiaktam (Boska Matka) – moc uniwersalnej Boskiej Miłości
  5. Brahmajam – moc zbawczego, twórczego działania
  6. Sauram – żywotna moc wyrzeczenia
  7. Atmijam – moc najwyższej Atmy

 7. Również w przestrzeni pomiędzy siedmioma płatkami zapisano Śri Sathya Sai Niti Saptakam – siedem dyscyplin moralnych, czyli siedem zasad postępowania dla poszukujących:
  1. Damam – Opanowanie zmysłów zewnętrznych
  2. Daja – Dobroć i współczucie
  3. Danti – Opanowanie zmysłów wewnętrznych
  4. Danam – Dawanie, dzielenie się, opiekuńczość
  5. Darmam – Prawe, altruistyczne, ofiarne czyny
  6. Dairjam – odwaga i wiara w siebie
  7. Djanam – Kontemplacja i medytacja

 8. W drugim kręgu zapisana jest: Śri Sathya Sai Hiranjagarba Gajatri:

  Om Premathmanaja Widmahe
  Hiranjagarbaja Dimahi
  Tanna Sathya Praćodajat

  Znaczenie: Wierzymy, że Sathya Sai jest inkarnacją Boskiej Miłości. Medytujemy nad tą świetlistą, Boską Osobą o Złotym Łonie. Niech ten Bóg Prawdy zniszczy w nas sześć demonicznych cech, takich jak: gniew, pożądanie, pycha, zaślepienie, chciwość i zawiść. Niech ożywi nasze umysłowe i intelektualne zdolności i prowadzi nas ścieżką MIŁOŚCI i duchowego wzrostu!

 9. Pod tym drugim kręgiem zapisano: Śri Sathya Sai Atma Darśana Saptakam, czyli siedem poziomów samoświadomości. Są to:
  1. Atma Wiczarana: samoświadomość osiągnięta poprzez badanie natury Ja
  2. Atma Wiśwasam: rozwijanie wiary w siebie
  3. Atma Widżnjanam: osiągnięcie mądrości jaźni
  4. Atma Niwedhanam: wyrzeczenie się siebie
  5. Atma Santrupti: zadowolenie z siebie
  6. Atma Tjagam: bezinteresowność, samopoświęcenie
  7. Atma Saksat – Karam: osiągnięcie błogostanu w procesie samorealizacji.

 10. Na siedmiu płatkach między drugim i trzecim kręgiem zapisano: Śri Sathya Sai Upasana Saptakam – Siedem ścieżek Sai do świadomości brahmicznej: Baba ustanowił, że są to imiona Uniwersalnej Boskiej Matki, na przykład Gajatri. Stosuje się je zgodnie z naukami Bhagawana Baby.
  1. Pierwsza metoda nazywa się Satyawati, poszukiwanie prawdy, dochodzenie do świadomości fundamentalnej jedności całego, różnorodnego świata.
  2. Druga metoda to Angawati - polega na kontemplowaniu Boga w naturze, w Jego cząstkowych manifestacjach, np. w pięciu żywiołach.
  3. Trzecia metoda nazywa się Anjawati - kontemplacja Boga poprzez różne święte symbole lub insygnia, np. posągi lub obrazy przedstawiające chwalebne formy Boga.
  4. Czwarta metoda – Nidhanawati – powolna lecz bezpieczna i stabilna ścieżka stopniowych kroków prowadzących do duchowego zjednoczenia.
  5. Piąta metoda – Sudżnawahi – ścieżka prowadząca do zdobycia prawdziwej wiedzy o Bogu, naturze i człowieku: życie w Świadomości Ajamatma Brahmy: ta Atma jest Bogiem.
  6. Szósta metoda – Widżnanawati – osiągnięcie najwyższego stanu mądrości przez doświadczanie jedności w różnorodności świata i kontemplację mantry Tattwamasi: ty jesteś Tym.
  7. Siódma metoda – Pradźnanawati, stan stałej, zintegrowanej świadomości i najwyższej błogości: doświadczanie prawdy zawartej w wielkim aforyzmie, Aham Brahma Asmi: Jestem Brahmanem, Najwyższym Bogiem.

 11. Trzeci, wewnętrzny krąg zawiera Śri Sathya Sai (Iśwara) Gajatri:

  Om Saiśwaraja Widmahe
  Sathya Dewaya Dimahi
  Thanna Sarwa Praćodajat

  Znaczenie: Wiemy, dzięki świętym pismom, nauczycielom i z własnego doświadczenia, że Sathya Sai jest Najwyższym Bogiem. Medytujemy z całego swojego serca nad tym Bogiem Prawdy. Modlimy się, aby On, Wszechwiedząca, Wszechmogąca i Wszechobecna Boska Osoba, zniszczył nasze ego i ignorancję oraz nagrodził nas wyzwoleniem.

 12. Śri Sathya Sai Siddhanta Saptakam lub siedem podstawowych wartości i zasad Sai do stosowania w praktyce. Są one opisane na siedmiu płatkach w wewnętrznej przestrzeni trzeciego kręgu.
  1. Sathya – Prawda
  2. Dharma – Właściwe postępowanie
  3. Shanti – Pokój
  4. Prema – Bezinteresowna Miłość
  5. Ahimsa – Niekrzywdzenie
  6. Tjaga – służenie pomocą; poświęcenie
  7. Anandam – Wszystkie one mają swoje zwieńczenie w błogostanie zjednoczenia Boga, natury i człowieka.

 13. Wewnątrz czwartego kręgu znajduje się trójkąt równoramienny, którego trzem ramionom przyporządkowane są wartości: Satjam, Śiwam, Sundaram: odwieczna prawda, wszechobejmujące Dobro i boskie piękno – potrójna esencja Awatara Sathya Sai. Człowiek, który zna Prawdę (Satjam) i który żyje przestrzegając cnót (Śiwam) promieniuje pięknem i błogością (Anandam).

 14. W centrum diagramu mieści się niedualistyczna święta formuła Sai Śiwoham – „Jestem Sai Śiwą.”. Ta świadomość przynosi wyzwolenie i zjednoczenie z Śiwa Sai Mahadewą, czyli sajudżjam

 15. Celem wędrówki jest osiągnięcie górskiego szczytu, na którym cała nasza istota wypełniona jest myślą „Sarwa Kalwidam Brahma”. Wszystko jest Brahmanem. Jest to stan wyzwolenia za życia (dżiwanmukti). Jest to tajemnica Czakry Sai.

 16. Duchowy poszukiwacz jednoczy się z Czakrą Sai w swoim wnętrzu i w ciele, które staje się Praśanti Nilajam, siedzibą wiecznego spokoju. Ten sposób praktykowania z Czakrą Sai nazywa się Tantrą Sai. Gdy wielbiciel umacnia tę wewnętrzną praktykę z czakrą, jego kundalini (duchowa energia zwinięta w spiralę u podstawy kręgosłupa) budzi się i podąża w górę do czakry Sahasrary (tysiącpłatkowego lotosu) tworzącej koronę nad głową, a wtedy zaczyna płynąć nektar Sai, co oznacza wyzwolenie.

OM TAT SAT

Boże Narodzenie 1999

G.V.SUBBA RAO

Praśanti Nilajam, Boże Narodzenie 1999

tłumaczenie: Agnieszka Baranowska, Bogusław Posmyk, Maryla Sowa