Link do nagrania w formacie mp3

Linki do dodatkowych informacji wspomnianych w nagraniu

  1. Oczyszczanie Mantrą Gayatri i Sai Czakrą
  2. Święto Mahaśiwaratri - Hiranjagarbha - Hridaya
  3. Wewnętrzny Sai

Tekst

Om bhur bhuvaha svaha
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yonah prachodayat

Fragment z książki "Sai Baba i Samorealizacja"

Poniżej znajduje się opis Mantry Gayatri z książki "Sai Baba i Samorealizacja" - P. P. Arya:

W Upaniszadach opisano efekt powtarzania mantry Gayatri z pełną koncentracją. Recytowanie jej w skupieniu przynosi wyzwolenie. Jest to możliwe dzięki tworzeniu formy dźwięku w medytacji. Nie ma lepszej sadhany niż to ćwiczenie. Żaden chwalebny czyn nie może się z tym równać, nie istnieje taka praktyka duchowa, której efekty można by porównać z efektami powtarzania mantry Gayatri.

Mantra ta posiada trzy aspekty, które są istotne w procesie wielbienia Boga: opis, medytacja i modlitwa.

"Om bhur swaha tat sawitur
warenjam bhargo dewasaja"

Te pierwsze dziewięć słów mantry Gayatri przedstawia cechy Boga, dziesiąte słowo dimahi odnosi odnosi się do medytacji, a ostatni wers dhijo jo nah praczodajat to modlitwa do Boga o to, by wyostrzył nasz intelekt i zesłał wszelkie moce i zdolności.

Mantra Gayatri ma moc wyzwolenia duszy z okowów, które przywiązują człowieka do świata iluzji, który z kolei oddziela człowieka od Boga.

Dzięki powtarzaniu mantry człowiek wysyła wibracje w okolice serca i Brahmarandhry, gdzie medytuje. Moc dźwięków mantry oddziałuje na akaszę (przestrzeń) serca i Brahmarandhrę, miejsce, na którym skupia uwagę medytujący. Bóg przenika zarówno przestrzeń wewnętrzną ludzkiego ciała jak i zewnętrze, a podczas medytacji i recytacji mantry Gayatri zwracamy się do Boga w wewnętrznej przestrzeni naszego serca. Wibracje wywołane ciągłym intonowaniem mantry usuwają pokłady nieczystości przytępiających intelekt, który dzięki temu oczyszcza się. Wibracje mantry płyną nieprzerwanie. Jak zabrudzony sadzą garnek dzięki ciągłemu szorowaniu detergentami zaczyna błyszczeć, tak i odbicie Brahmana padające na intelekt dzięki powtarzaniu mantry sprawia, że zaczyna przeważać w nim sattwaguna. Staje się czysty, gdyż inwokacja rzuca nań blask Boga. Wtedy sattwiczny intelekt i dźwięk lśnią w sferze Brahmarandhry jako mądrość.

Usuwając zasłonę ignorancji wypełnia się intelekt prawdą; wtedy intelekt pozwala człowiekowi zdobyć prawdziwą wiedzę dzięki światłu mądrości. Odbicie Boga padające nań jest bez skazy. Wszelkie wątpliwości i fałszywe rozumowanie dotyczące Boga znikają jak kamfora.

Akasza (przestrzeń) intelektu, w którym przeważa sattwaguna, również staje się czysta i święta. Gdy intonuje się dźwięki mantry w pełnym skupieniu na intelekcie, on również oczyszcza się i uświęca. Dźwięk ten przejawia i odkrywa przed człowiekiem wiedzę o Bogu, ponieważ dźwięk, znaczenie i wiedza są ze sobą ściśle powiązane. Wtedy też Brahman zaczyna lśnić jak czysty, nieskazitelny kryształ, a człowiek doświadcza Go w czystym odbiciu.

Słynna mantra Gayatri składa się z trzech stóp, z których każda ma osiem sylab. W 14 ustępie V rozdziału Upaniszady Brihadaranjaka podana została medytacja o Brahmanie posiadającym upahdi, czyli ograniczenie lub warunek. Gayatri jest wedyjską mantrą i ma 24 sylaby.

"Tat sawitur warenjam, bhargo dewasja dhimahi,
dhijo jo nah praczodajat."

Upaniszada ta wspomina również o czwartej mistycznej stopie, tak jak turija jest czwartym stanem świadomości w odniesieniu do trzech stanów: jawy, marzeń sennych i snu głębokiego. Tą czwartą stopą jest Om zwane ardha-mantra lub amatra; poprzednie trzy to A, U i M.

Opisany tam sposób medytacji utożsamia pierwszą stopę mantry Gayatri z całym wszechświatem złożonym z trzech światów: Ziemi, świata niższego i nieba, których symbolem są trzy wjahriti: bhu, bhuwah, swaha, które śpiewa się razem z Om przed pierwszą stopą Gayatri.

Tak więc podczas medytacji nad Om bhu(r) bhuwah swaha należy sobie wyobrazić, że mantra jest tożsama z całym wszechświatem. Podobnie metrum stopy bhargo dewasja dhimahi zawierającej osiem sylab jest tożsame ze słowami Rig, Jadżur, Sama - trzema Wedami. Powinno się medytować nad tożsamością drugiej stopy Gayatri ze wszystkimi Wedami, wszelką wiedzą.

Podobnie trzy wyrazy prana, apana, wjana również złożone z ośmiu sylab są identyczne ze słowami trzeciej stopy Gayatri - dhijo jo nah praczodajat. Medytujący powinien rozważać ich tożsamość z kosmiczną praną - energią życiową. Upaniszada Brihadaranjaka zaleca również medytację nad czwartą stopą, która jest niewidoczna, jako że dotyczy spraw poza-ziemskich, ponad-doczesnych, Tego, który przewyższa wszystkie światy, wszelką wiedzę i wszystkie prany i który panuje nad nimi wszystkimi. To Purusza - Słońce, Najwyższy Byt istniejący ponad Słońcem, Byt ukryty w blasku Słońca, Hiranjagarbha albo Saguna Brahman, uniwersalna subtelna Istota. O niej właśnie należy medytować jako o tożsamej z czwartą stopą mantry Gayatri.

Cała Gayatri jest zakorzeniona w tej czwartej stopie. Wszystkie światy powstają z Hiranjagarbhy w chwili stworzenia i na koniec rozpływają się i wtapiają w nią w chwili rozpadu. Ta czwarta stopa opiera się na prawdzie i tak należy ją postrzegać i rozważać w medytacji.

Ten, kto medytuje w ten sposób o Gayatri, zdobywa najwyższy świat należący do Hiranjagarbhy. To stponiowo prowadzi do uzyskania wyzwolenia.

Pan Kriszna powiedział w Gicie (X, 35): "Ja jestem Gayatri spośród wszystkich mantr". To oświadczenie mówi o chwale i wielkości Gayatri.

Bhagawan Baba stwierdził kiedyś:

"Jedynym narzędziem urzeczywistnienia jaźni jest intelekt. Tylko wiedza może odkryć przed człowiekiem najwyższą prawdę. Gayatri jest modlitwą skierowaną do wiecznie czystego blasku ożywiającego wszechświat, aby oświecił nasz intelekt, oczyścił nasze ciała fizyczne, astralne i przyczynowe oraz by zainspirował nas do poszukiwania prawdy i czynienia dobra".

Starożytne teksty religijne o mantrze Gayatri:

  1. Intonowanie Gayatri niszczy skutki wszystkich grzechów.
  2. Ofiarowywanie ghi (sklarowanego masła) w trakcie śpiewania Gayatri chroni od niespodziewanej śmierci.
  3. Aspirantom duchowym, którzy regularnie intonują Gayatri z oddaniem rozumiejąc w pełni znaczenie tej mantry , służy ona za tratwę, na której mogą przepłynąć ogromny ocean życia i urzeczywistnić Boga.
  4. Powtarzanie mantry Gayatri z długim Om prowadzi do wyzwolenia.

Link do nagrania w formacie mp3