Do Wszystkich Poszukujących!

Życie poza iluzją - czym tak naprawdę jest? To proste życie w prawdzie, prawości, radości i Miłości. To życie, gdzie panujemy nad zmysłami i umysłem. To życie bez lęków, w otwartości na całe boskie stworzenie. To życie bez oczekiwań, w poddaniu się boskiej woli, bo tak naprawdę tylko taka Ona jest. To życie w zaufaniu do siebie i swojego boskiego dziedzictwa, to zaufanie do Zasady, Uniwersum, Matrycy, Boga i etc.

Życie poza iluzją jest prostą praktyką tego wszystkiego w teraz, w każdej chwili życia, to celebracja (jak to mówi przyjaciel Robert) każdej sekundy i minuty w teraz. To takie proste. Jeśli masz lekkość umysłu, lekkość działania bez lęków, a w zaufaniu do Zasady to wszystko nagle staje się dla Ciebie możliwe. Widzisz wtedy 24 godziny na dobę dwa światy: świat iluzji i świat duchowy. Jasno widzisz i jasno słyszysz w każdej chwili teraz. W spokoju i harmonii usłyszysz telepatycznie cudze myśli, będziesz porozumiewał się z jego Jaźnią, zobaczysz obrazy swojego i jego życia, inkarnacji. Usłyszysz jak możesz pomóc sobie i innym.

Bez oczekiwań. Nie myśl, że dostaniesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Istnieją odpowiedzi, które sam musisz wyartykułować - to samo-mistrzostwo i wolna wola, wtedy nie ma odpowiedzi. To scenariusz, to nauka mistrzostwa, ale i tak Twoje życie diametralnie się zmieni. Przez swojego wewnętrznego Sad Guru nigdy nie będziesz okłamany, Jego słowa to sama prawda, nauka i chęć niesienia Tobie pomocy.

Nie oczekując, otworzysz olbrzymi worek z boskimi prezentami i cudami dla siebie i innych, wtedy dopiero możesz otrzymać wszystko. Żyjąc poza iluzją możesz dostrzegać wszystko jako jedno, jako wibrację i światło, jako dźwięk, jako jedno pole świadomości - jak w Matrixie. Wtedy też jesteś wszystkim we wszystkim, możesz jasno słyszeć i widzieć, możesz czuć i odbierać - tak naprawdę jesteś sam tym polem świadomości.

Mimo zagęszczonej wibracji jaką jesteś, jesteś w stanie to wszystko uzyskać, ale też będziesz się wznosił w swoich wibracjach światła, dźwięku i świadomości.

Przygodą Twojego życia jest właśnie bycie w świecie 3D i 4D i poznawanie go w tym największym Boga zagęszczeniu, a jednocześnie bycie w świecie 5D i wyższym - to dopiero jest podróż i przygoda. Większość z nas jest już w końcu na to gotowa. Jak nigdy przedtem mamy do tego potrzebną wiedzę, świadomość i wystarczająco wibrujące światłem ciała (świetlistość).

Życzę nam wszystkim udanej i owocnej podróży - Kazimierz.

Kliknij prawym przyciskiem myszki na dany wykład i wybierz "zapisz jako..." aby pobrać go na dysk.