Inwokacja służąca jednoczeniu czakr

Wyjątek z "An Ascension Handbook" (Podręcznika do Wniebowstąpienia) autorstwa Tony'ego Stubbsa

Wdycham światło przez centrum mojego serca
otwierając me serce w stronę pięknej kuli świetlnej, rozszerzam się.

Wdycham światło przez centrum mojego serca,
pozwalając wnikać światłu,
obejmując moją czakrę gardła i czakrę splotu słonecznego
w jedno połączone pole światła znajdujące się w mym wnętrzu,
płynące poprzez moje ciało i wokół mojego ciała.

Wdycham światło przez centrum mojego serca,
pozwalając wnikać światłu,
obejmując moją czakrę czoła i czakrę pępka
w jedno połączone pole światła znajdujące się w mym wnętrzu,
płynące poprzez moje ciało i wokół mojego ciała.

Wdycham światło przez centrum mojego serca,
pozwalając wnikać światłu,
obejmując moją czakrę korony i czakrę podstawy
w jedno połączone pole światła znajdujące się w mym wnętrzu,
płynące poprzez moje ciało i wokół mojego ciała.

Wdycham światło przez centrum mojego serca,
pozwalając wnikać światłu,
obejmując moją czakrę alfa znajdującą się ponad moją głową
i czakrę omega znajdującą się poniżej kręgosłupa
w jedno połączone pole światła znajdujące się w mym wnętrzu,
płynące poprzez moje ciało i wokół mojego ciała.
Pozwalam, by fala Metatronu rezonowała pomiędzy nimi.
Jestem jednością światła.

Wdycham światło przez centrum mojego serca,
pozwalając wnikać światłu,
obejmując moją ósmą czakrę znajdującą się ponad moją głową i udami
w jedno połączone pole światła znajdujące się w mym wnętrzu,
płynące poprzez moje ciało i wokół mojego ciała.
Pozwalam, by moje ciało emocjonalne połączyło się z ciałem flzycznym.

Jestem jednością światła.
Wdycham światło przez centrum mojego serca,
pozwalając wnikać światłu,
obejmując moją dziewiątą czakrę znajdującą się ponad moją głową i łydkami
w jedno połączone pole światła znajdujące się w mym wnętrzu,
płynące poprzez moje ciało i wokół mojego ciała.
Pozwalam, by moje ciało psychiczne połączyło się z ciałem fizycznym. 
Jestem jednością światła.

Wdycham światło przez centrum mojego serca,
pozwalając wnikać światłu,
obejmując moją dziesiątą czakrę znajdującą się ponad moją głową
i pod mymi stopami
w jedno połączone pole światła znajdujące się w mym wnętrzu,
płynące poprzez moje ciało i wokół mojego ciała.
Pozwalam, by moje ciało duchowe połączyło się z ciałem fizycznym.
Jestem jednością światła.

Wdycham światło przez centrum mojego serca,
pozwalając wnikać światłu,
obejmując moją jedenastą czakrę znajdującą się ponad moją głową
i aż pod mymi stopami
w jedno połączone pole światła znajdujące się w mym wnętrzu,
płynące poprzez moje ciało i wokół mojego ciała.
Pozwalam, by moja naddusza połączyła się z ciałem fizycznym.
Jestem jednością światła.

Wdycham światło przez centrum mojego serca,
pozwalając wnikać światłu,
obejmując moją dwunastą czakrę znajdującą się ponad moją głową
i aż pod mymi stopami
w jedno połączone pole światła znajdujące się w mym wnętrzu,
płynące poprzez moje ciało i wokół mojego ciała.
Pozwalam, by moja dusza Chrystusowa połączyła się z ciałem fizycznym.
Jestem jednością światła.

Wdycham światło przez centrum mojego serca,
Proszę, by najwyższy poziom mojej duszy promieniował na zewnątrz
ze środka mojego serca,
wypełniając całkowicie to zjednoczone pole energetyczne.
Od tej pory promienie wychodzą ze mnie.
Jestem jednością Ducha.