Mantak pisze również na stronie 8: "Szyszynka, jako yang, jest równoważona przez yin podwzgórza. Taoiści uważają je za główny przełącznik Uniwersalnej Siły. Przebudzona dusza (DOW) zamieszkuje w podwzgórzu. Kiedy szyszynka łączy się z podwzgórzem, emanują one potężną zrównoważoną siłę". Taoiści mówią także o duchowym "kotle" lub wewnętrznym Źródle energii. Jeżeli podłączymy się do tego Źródła, może nas ono uleczyć, odżywić nasze ciało i utrzymać długowieczność fizyczną, a nawet zapewnić nieśmiertelność, jeżeli taki będzie nasz wybór.

Na stronie 11 Mantak mówi również, że zaktywowana: "szyszynka zapoczątkowuje lawinę reakcji katalitycznych, powodując wystąpienie wizji i snów w naszej świadomości. Ostatecznie mózg syntetyzuje molekuły duchowe 5-metoksy-di-metylotryptaminę (5-MeO-DMT) i dimetylotryptaminę (DMT), wspomagając zaistnienie transcendentalnej, uniwersalnej miłości i miłosierdzia."

Co ciekawe, badania Mantaka wykazują również, że po zaktywowaniu podwzgórze nie tylko reguluje ciśnienie krwi, temperaturę ciała, równowagę płynów i elektrolitów, lecz i wagę ciała poprzez proces dynamicznej harmonii.


Kiedy gruczoły przysadki i szyszynki zostaną zaktywowane i dostrojone do fal teta-delta, działają na podobieństwo stacji przekaźnikowych, umożliwiając nam czerpanie coraz większej ilości pokarmu z promieniowania fioletowego światła. Światło to nie tylko emanuje poprzez Gwiazdę Północy, lecz także przez Słońce, które działa jak gigantyczny promieniujący punkt, pobierający transmisje pochodzące z centralnego słońca sfer wewnętrznych. Pomyślne odżywianie poziomu 3. zależy od aktywacji omawianych gruczołów.

Dr Shah pisze na temat tych gruczołów: "Badając szczegółowo najnowszą literaturę naukową i porównując ją z dawnymi tekstami zawierającymi hinduskie mądrości duchowe czy też współczesnymi zachodnimi tekstami okultystycznymi albo new age, zauważyć można następujące fakty.

Aktywacja szyszynki stanowi kluczowy krok w procesie naszej przemiany psychicznej, duchowej oraz energetycznej. To właśnie w tym gruczole zachodzą przemiany energetyczne oraz przekierowanie energii. Szyszynka rządzi wszystkimi gruczołami wydzielania wewnętrznego, kieruje układem barkowym. Reguluje rytm dobowy, cykl jawy i snu oraz spowalnia proces starzenia się. Posiada właściwości psychiczne i jest siedliskiem duszy (umysłu) - stąd też nazywa się ją trzecim okiem. Jest czakrą Agny (Ajny) systemu tantrycznego. Można ją aktywować poprzez przedłużone ćwiczenia jogi oraz techniki medytacyjne, albo przez wykorzystanie energii słonecznej. Ta ostatnia technika nie wykorzystuje klasycznych etapów ćwiczeń jogi. Szyszynka także spowalnia wzrost oraz metastazę niektórych nowotworów. Działa stymulująco na system immunologiczny. U ptaków i innych ssaków zawiera elementy magnetyczne, stąd też u ptaków stanowi centrum nawigacji.

Naukowcy prowadzą badania na temat magnetycznych, nawigacyjnych właściwości szyszynki u ludzi. Aktywacja szyszynki i jej ładowanie energią słoneczną stanowi zasadniczy etap, wjazd na autostradę kosmicznej energii. Innymi słowy, może to być aktywacja kundalini shakti.

Od czasu, jak ludzkość zaczęła ignorować psychiczne i duchowe właściwości szyszynki, jest ona traktowana ściśle w kategoriach planu fizyczno-materialnego. Na rodzaj ludzki spadły więc niekończące się problemy. Ludzie muszą ponownie nauczyć się, jak aktywować szyszynkę i inne psycho-duchowe organy czy to za pomocą energii kosmicznej, czy to poprzez praktykowanie ray-jogi, technik tantrycznych lub podobnych. Uważa się, że kundalini shakti jest przez nie aktywowana, towarzyszy jej stan szczęścia, pomyślności i pokoju. Energia świetlna może zostać przemieniona w naszym ciele w energię elektryczną, magnetyczną lub chemiczną. Energia, która zostaje wytworzona, musi być gdzieś przetransportowana i przechowywana. W rzeczywistości ostateczną formą wszelkiej energii jest światło. Energia i światło mogą być przemienione w materię, a materia z powrotem w energię. Podwzgórze steruje autonomicznym systemem nerwowym, a szyszynka znajduje się w pobliżu tego systemu, logiczne jest więc, że transport nowej energii może zaktywować ten system lub wykorzystać go jako nośnik.

Nerwy przywspółczulne oraz ich hormony i substancje chemiczne mogą być bardziej użyteczne niż system współczulny. Kiedy system współczulny zwiększa potrzeby ciała (np. podczas myślenia, podniecenia, czy też w czasie walki ze stresem), system przywspółczulny zmniejsza potrzeby energetyczne. Wprowadza on człowieka w stan mentalnego spokoju i zmniejsza wymagania metaboliczne, jakoby je usypiając. W procesie tym mogą brać udział również i inne hormony lub substancje chemiczne, a rola płata skroniowego i układu limbicznego może być równie ważna. System ten może działać jak regulator, bądź receptor i może być psychicznie zaangażowany w przekierowanie energii na właściwe ścieżki. Głęboko w układzie limbicznym lub w części rdzenia przedłużonego, energia ta może być przechowywana. Od czasu do czasu można ją przywołać, doładować lub przetworzyć. Rdzeń przedłużony mieści w sobie wszystkie witalne centra, stąd też może służyć jako magazyn energii witalnej.

Logistyka energii (Boskiego Odżywiania) przewiduje odbiorniki energii (receptory), procesory, analizatory, transformatory, składy, itp. Ta forma matematyki energii różni się od konwencjonalnie stosowanej matematyki kalorii; ten rodzaj pożywienia będziemy nazywać mikropokarmem lub pożywieniem pochodzącym z naszego umysłu (Manobhakshi Aahar Ttuûte ytnth). W niniejszej książce wspominaliśmy o energii słonecznej, lecz równie dobrze możemy wykorzystywać jakiekolwiek źródła pochodzące z kosmosu, np. Powietrze, wodę, rośliny, ziemię, itp. Praktykę tę nazwać można Surya vigyan, lecz także - jak wspomniano w dawnych tekstach - istnieją Chandra vigyan oraz Vana-spati vigyan."

Częścią stosowanych przez mistrzów tao joginów od starożytności ćwiczeń było spędzanie wielu godzin, a nawet lat na medytacjach w ciemnej jaskini. Uważano bowiem, że takie praktyki wywoływały zdumiewająco wysoki poziom świadomości u osoby medytującej. Współczesne badania naukowe ujawniły, dlaczego spędzanie długiego czasu w ciemności pozwala na zgromadzenie i syntezę psychodelicznych substancji chemicznych w mózgu, takich jak pinolina, które oddziałują na przekaźniki nerwowe mózgu i wywołują wizje i sny w naszej świadomości, których doświadcza się na jawie. Mantak pisze w "Technologii ciemności": "W ciemności pojawiają się zmiany chemiczne w układzie nerwowo-wewnątrzwydzielniczym, gdyż serotonina zmienia się w melatoninę. Melatonina z kolei przygotowuje biosystem na odbiór doskonalszych i subtelniejszych energii potrzebnych do doświadczania wyższej świadomości, np. łączność duchowa z Bogiem, objawienia czy komunikacja duchowa.

Melatonina wytwarzana jest w szyszynce i ma wpływ na główne układy organów wewnętrznych, uspokajając współczulny system nerwowy i umożliwiając proces codziennego odmładzania umysłu i ciała. Kiedy melatonina jest wytwarzana podczas dłuższych okresów przebywania w ciemności, sny mogą przejść w stan świadomości, jawy i zaczyna się ujawniać nasza wyższa, bardziej prawdziwa natura. Czujemy się powtórnie podłączeni do Źródła pożywienia i życia."

W wierzeniach wielu ezoterycznych kultur dusza odłącza się podczas snu od ciała i łączy się ze swą wyższą, doskonalszą formą - iskrą Bożą. Stan ten pojawia się również podczas długich medytacji przeprowadzanych w ciemności. Czas ten nazywany jest czasem karmienia duszy, gdyż dusza może czerpać wtedy ze studni częstotliwości teta-delta doskonały pokarm, którego potrzebuje. Kolejną korzyścią płynącą z aktywacji nadrzędnych gruczołów naszego ciała jest to, że możemy być odżywiani, poprzez naszą duszę, w sposób bardziej świadomy w stanie pełnej świadomości.