Warsztaty dla terapeutów, które miały odbyć się w Warszawie W dniach 17-18 września 2022 r. zostały przeniesione do Maryno.